2016 gruodžio 2

View online  
Viskas didesnei Dievo garbei!

Naujos skaitmeninės technologijos suteikia mums nepaprastai didelių galimybių aiškiai, greitai, įtikinamai, kokybiškai, gražiai, įdomiai ir patraukliai perduoti Evangelijos žinią šių dienų žmonėms, ypač jaunimui. Jos suteikia dar didesnę galimybę susivienyti šiame darbe ir dalintis viskuo, ką turime. 

 
Projekto svetainė 
 
     
Medijų evangelizacijos projekto naujienlaiškis 

Tema: Tikėjimas Dievu ir mokslas

Ką rasite šiame naujienlaiškyje

Gerbiami tikybos mokytojai ir katechetai,

Kad galėtume geriau ir greičiau dalintis nauja metodine medžiaga ir naudingomis nuorodomis evangelizacijai, kartą per mėnesį gausite šį naujienlaiškį. Jame rasite:

 
 

Filmų nuorodas

Padėsime Jums pastebėti naudingus įrašus, kuriuos galėsite panaudoti pamokose.Tikybos mokytojų pasidalinimus

Dalintis galite ir Jūs - duosite daugiau vaisių.Naujienas

Naudinga informacija, susijusi su medijų panaudojimu evangelizacijai.


 
“BioLogos”: serija filmukų tikėjimo ir evoliucijos tema

Šių dienų jaunimas masiškai palieka Bažnyčią, atradę, kad jos mokymas prieštarauja mokslo atradimams. Neigdami evoliucijos teoriją, kai kurie krikščionys skatina jaunimą manyti, jog Bažnyčios mokymas prieštarauja sveikam protui ir mokslui. Tačiau iš tiesų Bažnyčia pripažįsta mokslo atradimus ir pati juos skatina. Krikščionis pažįsta Dievą ne tik iš Biblijos, bet ir iš Gamtos knygos.

Tarptautiniam žmogaus genomo projektui vadovavęs Francis Collins, parašęs knygą “The Language of God” (“Dievo kalba”, išversta į lietuvių k.), teigia, kad “mūsų pačių instrukcijos knygos (genų) skaitymas” nė kiek neprieštarauja tikėjimui į Dievą. Genetika pastaraisiais metais pateikė labai svarbių įrodymų, jog evoliucija tikrai vyksta ir Darvino evoliucijos teorija neklydo. Popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs, kad “evoliucija yra daugiau negu teorija”. 

Netgi Biblijos tyrinėtojai pirmus 11 Pradžios knygos skyrių laiko ne istoriniais, bet veikiau simboliniais pasakojimais. Nors evoliucijos teorija ir skatina teologus iš naujo apmąstyti pirmųjų žmonijos tėvų - Adomo ir Ievos bei pirmosios nuodėmės klausimus, kurie iki šiol nėra aiškiai atsakyti, visgi ji tikrai neprieštarauja esminėms krikščionybės tiesoms. Priešingai, evoliucijos teorija padeda geriau suprasti Dievo veikimą visatos istorijoje. 

Šia tema siūlome 12 min. trukmės filmą “Didžioji istorija: nuo žvaigždžių dulkių iki naujos kūrinijos”, kuriame krikščionių pastorius pasakoja Biblinę sukūrimo istoriją naujų mokslo atradimų šviesoje, o taip pat 10 BioLogos fimukų seriją, kurioje aiškinama gamtos mokslų ir Biblijos dermė evoliucijos klausimu. 

 
Žiūrėti 
 
Diskusijų gidas filmui “Didžioji istorija" Į lietuvių kalbą išvertėme diskusijų gidą, kuriame rasite 10 išsamių klausimų ir nuorodų į susijusius straipsnius (anglų kalba).
 
   Parsisiųsti 


Dievo buvimo argumentai

Taip pat siūlome 4 filmukus apie Dievo buvimo argumentus. Juos galite panaudoti pamokose Dievo ir mokslo tema.

 
Žiūrėti 

Vytauto Sadausko SJ pranešimas Geroji Naujiena: ar ji tikrai gera ir nauja"

Vytautas Sadauskas yra knygų serijos “Siekiantiems begalybės” iniciatorius. 

Tai Jaunimo sielovados forume lapkričio 12 d. skaityto pranešimo apie tikėjimo ir gamtos mokslų darną skaidrės ir tekstas.

 
Parsisiųsti 
 
Vytauto Sadausko SJ tikybos pamokų archyvas Dėkojame autoriui už pasidalinimą visa savo parengta metodine medžiaga. Ji šiuo metu dar tvarkoma, tad artimiausiu metu atsiųsime atnaujinto ir sutvarkyto archyvo nuorodą.
Ragintume ir jus, gerbiami mokytojai, pasekti šiuo geru pavyzdžiu ir pasidalinti savo medžiaga su kitais. :-) 
 
Žiūrėti 
 
Pamoka Ar visata buvo sukurta, ar atsirado atsitiktinai?" Šiose skaidrėse rasite klausimų diskusijai, nuorodų į lietuviškus ir angliškus filmukus bei šiek tiek informacijos apie krikščionių požiūrį į evoliuciją. 
 
Žiūrėti 
 
Home: www.medijos.dorinisugdymas.lt
Email: sigitas987@gmail.com 
Phone: +370 608 79703
- Kauno arkivyskupijos katechetikos centras
Medijų evangelizacijos projektas
A. Jakšto 4, LT-44279 Kaunas
 
© 2016 Medijų evangelizacijos projektas
Share on Facebook, Twitter, Forward to a Friend

UnsubscribeUpdate Email Address
Direct Mail for Mac This email is powered by Direct Mail for Mac. Learn MoreReport Spam