Ziet deze e-mail er niet goed uit? Klik hier voor de webversie.
 
PLATFORM SOCIALE FIRMA’S
OKTOBER 2014De Omslag zet zich in voor het versterken van sociale ondernemingen in Amsterdam, dit keer met een uitgebreide informatiebrief. Vragen n.a.v. een van de onderwerpen? Neem vooral contact met ons op. 
STAND VAN ZAKEN AMSTERDAMS STIMULERINGSBELEID

Voor het Platform hebben we in de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd: met wethouder Arjan Vliegenthart, diverse gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren. Met wethouder Vliegenthart hebben we o.a. gesproken over welke acties als eerste kunnen worden ingezet om sociale firma’s het best te ondersteunen. In totaal is er in 2015 € 8 miljoen extra voor dagbesteding en sociale firma’s beschikbaar en € 5 miljoen incidenteel.  De wethouder gaf o.a. aan dat het ook voor hem heel belangrijk is harde cijfers over de “impact” te hebben. Wij gaan ons best doen om daarin samen te werken. We hebben hem daarnaast een aantal suggesties gedaan (gebaseerd op de consultatierondes die wij de afgelopen maanden met de leden van het platform hebben gevoerd) hoe de stad het beleid verder kan vormgeven.


MEDIO NOVEMBER

Het stimuleringsprogramma Sociale firma's van de gemeente kent verschillende actielijnen: versterking van de inkoop, de inzet van sociale firma’s binnen afspraken rondom social return en een investeringsfonds. Naar verluidt is dit programma al een tijd lang bijna gereed. Wij hebben begrepen dat het medio november naar het college van Burgemeester en Wethouders gaat ter goedkeuring. De  Gemeenteraad moet het investeringsfonds daarna nog goedkeuren. Die vertraging is vervelend voor sociale firma’s die er een beroep op willen doen. We hopen maar dat het nu verder geen vertraging oploopt. Het stimuleren van inkoop en social return kan direct na de vaststelling door en B en W van start gaan. De organisaties die in op de pagina 'sociale gemeente' van www.socialezaken.info zijn opgenomen zijn dan direct in beeld.

 

Uit onze gesprekken met gemeenteraadsleden blijkt dat eigenlijk iedereen het versterken van sociale firma’s ondersteunt. We spreken de komende maanden verder met hen en de wethouder om zoveel mogelijk concrete plannen gerealiseerd te krijgen.

 

SOCIAL IMPACT

Sociale firma’s claimen vaak dat zij de overheid veel maatschappelijke kosten besparen. Door zinvolle dagbesteding te bieden, mensen kansen op werk te bieden of zelfs in dienst te nemen, bespaart een gemeente op uitkeringen, zorgkosten en schuldsaneringsprogramma’s. Om dit duidelijk te maken is het noodzakelijk dat een sociale firma zelf laat zien wat die sociale impact (en dus de besparing op andere kosten) inhoudt. Uit de gesprekken die we in de afgelopen maanden met Platformleden hebben gevoerd bleek dat veel sociale firma’s dit zelf ook belangrijk vinden: je laat zien wat je bijdraagt als bedrijf.

 

Inzicht in die extra bijdrage en daarmee ook in de besparingen die je realiseert zou het gemakkelijker moeten maken voor bijvoorbeeld de gemeente om in te kopen bij sociale firma’s, of meer dagbestedingstrajecten te vergoeden. In de praktijk werkt dat niet zo: de lasten en de baten komen voor de rekening van andere afdelingen, diensten, wethouders.  In Amsterdam komt er daarom ook een stedelijk stimuleringsprogramma sociale firma’s: de afdeling Inkoop kan zorgdragen dat de gemeente waar mogelijk producten en diensten inkoopt bij sociale firma’s.


SOCIAL IMPACT BONDS

Een extra instrument zijn de zogenaamde social impact bonds. Dat zijn ketenafspraken waarbij de opbrengsten direct terug vloeien naar degene (een investeerder, een gemeentelijk dienst, of nog anders) die de extra investering in een sociale firma heeft gedaan. Met deze social impact bonds is in het buitenland al behoorlijk wat ervaring opgedaan. In Rotterdam loopt nu een pilot in een samenwerking tussen o.a. de gemeente Rotterdam, ABN AMRO en de Start Foundation. In Amsterdam heeft de VVD fractie in de Gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om ook hier een dergelijke pilot op te zetten. Heel interessant. We volgen het met veel belangstelling en houden jullie op de hoogte.

 

DE OMSLAG VAN ZORG NAAR ONDERNEMEN

De Omslag biedt ondersteuningstrajecten aan sociale firma’s en werkprojecten. De ondersteuning is gericht op sociale firma’s en/of werkprojecten in de zorg en welzijn, die willen veranderen om minder afhankelijk te zijn van subsidie. Ondersteuning bestaat uit het verkennen van het draagvlak, de mogelijkheden en uiteindelijk ondersteuning bij de uitvoering van de veranderaanpak.


De Omslag kan deze ondersteuning bieden dankzij de steun van Stichting DOEN. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht: het ondersteuningsproject is gratis maar biedt beperkt plaats. Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met De Omslag.

 

RESULTAAT: DEAL gemeente EN De Buren

De gemeente wil sociale firma’s gaan steunen door het inkopen van producten en diensten bij de sociale firma’s. In de afgelopen periode hebben Lunchroom de Buren en de gemeente  zo’n deal gesloten. De  Buren runt vanaf 2 september de kantine in het kantoorgebouw aan het Weesperplein. De gemeente ambtenaren kunnen daardoor voortaan genieten van de broodjes, soep en andere lunchproducten van De Buren. Tegelijkertijd heeft De Buren er een extra verkoop locatie erbij.


We beschouwen deze deal als een mooi resultaat van de coaching door De Omslag. Met ondersteuning, mogelijk gemaakt door Stichting Doen, heeft Lunchroom de Buren grote stappen gezet van zorg naar volwaardig ondernemerschap. Dit is wat ons betreft een van de goede voorbeelden. We gaan er vanuit dat vele volgen.

 

SOCIALE FIRMA’S EN HET BELEID VAN GEMEENTEN 

Op 4 september organiseerden Movisie en Social Enterprise NL een landelijk congres om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen meer samen te werken met sociale ondernemingen. Duidelijk werd dat veel gemeenten positief staan tegenover het onderwerp. Veel grote successen zijn nog niet geboekt. Daarmee vooral een aansporing om die successen wel te realiseren. In Amsterdam trekken we er vanuit het Platform hard aan. Het is daarbij zinvol onze “best practices” uit te wisselen met die in andere gemeenten. Elk goed voorbeeld helpt daarbij: we ontvangen ze graag.

CAMPAGNE SOCIALEZAKEN.INFO 

In april is de digitale etalage socialezaken.info gelanceerd. Iedereen die inkoopt vindt hier de diensten en producten van de sociale firma’s en werkprojecten in Amsterdam. 

Binnenkort gaat Stichting De Omslag beginnen met een campagne om de vinbaarheid en informatie op de website te verbeteren. Wij willen het aanbod verduidelijken en de aangeboden producten beter tot zijn recht laten komen. Heeft u zelf suggesties voor verbetering van uw aanbod op deze site? Meld dit vast aan Susanne@deomslag.nl.

Bent u sociaal ondernemer in Amsterdam en heeft u nog geen uitnodiging voor de monitor ontvangen? Maar u wil wel graag een plaats op www.socialezaken.info? Neem dan contact met ons op.

Uw bedrijf op de Amsterdamse Participatiemarkt?

11 november organiseert De Omslag alweer de 9e Amsterdamse Participatiemarkt in de Meervaart. Ook sociale firma’s nodigen we van harte uit zich hier te presenteren met hun activiteitenaanbod en vacatures. Producten verkopen of aanbieden vanuit een gezellige marktkraam kan ook. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Aanmelden als standhouder doet u via de website www.participatiemarkt.nl

Heeft u vacatures waarbij u medewerkers met een (arbeids)beperking een dienstverband aanbiedt? Dan geven we u graag een plaats op de Werkmarkt. Meer informatie is te vinden op www.participatiemarkt.nl. Voor vragen neemt u contact op met Betty@deomslag.nl of via 020-4860149.


EUROPESE CONFERENTIE MAKE IT WORK

Bent u geinteresseerd in Europese ontwikkelingen rondom sociale inclusie, arbeidsintegratie en sociaal ondernemerschap? Inwork organiseert i.s.m. De Omslag de conferentie ‚Make it Work’. Deze conferentie duurt 3 dagen, van 10 t/m 12 november. De tweede dag vindt plaats op de Participatiemarkt. Voor meer informatie en aanmelden is er de website www.inworkproject.eu.


DE BESTE JONGE SOCIAAL ONDERNEMER

Ashoka brengt samen met Ben & Jerry’s voor het derde jaar een wedstrijd naar Nederland om de beste jonge sociaal ondernemer te vinden. Met Join Our Core zijn ze op zoek naar gedreven ondernemers die nieuwe, creatieve business modellen bouwen om sociale problemen aan te pakken. De winnaar wint € 10.000,- persoonlijke business coaching van Ashoka en een reis naar de thuisbasis van Ben & Jerry’s in Vermont, VS. Bent u of kent u een baanbrekende jonge ondernemer? U heeft nog een week om u op te geven.

LEERGANG SOCIAAL ONDERNEMEN

Speciaal voor sociale ondernemers, die een zakelijke ambitie combineren met een maatschappelijke missie organiseert Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) de leergang Sociaal Ondernemen.  Deze leergang geeft inzicht in persoonlijke en zakelijke doelstellingen en biedt de handvatten om een onderneming naar het volgende level  te brengen. Thema’s als impact meten, financiering, groei en marketing zijn speciaal ingericht op de praktijk van de sociaal ondernemer. De leergang start in januari 2015 en in oktober wordt deze afgesloten met een Kick Out. Ter afsluiting worden de business case en toekomstplannen aan investeerders gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.