Ziet deze e-mail er niet goed uit? Klik hier voor de webversie.
 
PLATFORM SOCIALE FIRMA’S
AUGUSTUS 2014 

WETHOUDER VLIEGENTHART

Zeer binnenkort staat er een afspraak gepland met Arjan Vliegenthart, wethouder voor Werk, Inkomen en Participatie. 

Naast kennismaking zullen we zeker een paar inhoudelijke zaken m.b.t. werk en dagbesteding agenderen. Sociale firma’s en de agenda van het Platform Sociale Firma’s is een van de bespreekpunten. 
 

DENKTANK GEEFT RICHTING AAN PLATFORM

De bij het Platform aangesloten sociale firma’s en projecten kennen overeenkomsten, maar ook verschillen. Daarom hebben we gezamenlijk de wensen geinventariseerd en prioriteiten gesteld.

Tijdens twee brainstorm bijeenkomsten met vertegenwoordigers van een dwarsdoorsnede van de verschillende sociale firma’s zijn we in gesprek gegaan om uit te vinden hoe over bepaalde zaken gedacht wordt. Uit deze raadpleging blijkt de grootste behoefte te zijn aan steun op het gebied van inkoop, instroom, monitoren & zichtbaar maken en het meten van impact. 

Dereguleren van 'paarse krokodillen' voor sociale firma’s en kennisdelen met het MKB staat ook op de agenda van het Platform. Daar gaan we zeker mee aan de slag!


SOCIALE GEMEENTE 

Inmiddels worden de sociaal ondernemers die voldoen aan de inkoopcriteria van de gemeente Amsterdam getoond, onder sociale gemeente.

Een flink aantal sociale firma heeft te kennen gegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Wanneer de gemeente akkoord is, wordt de onderneming getoond aan de inkopers van de gemeente Amsterdam. 

Hiervoor in aanmerking komen, maar nog geen formulier ontvangen? Neem dan contact met ons op. 


PLATFORM EN ABOSO 

Aboso zet de activiteiten op een laag pitje en heeft gevraagd of hun manifest en concept uitwerking daarvan gehoor vindt binnen De Omslag. Aboso is opgericht om zelf aan de slag te gaan op een aantal issues en heeft geprobeerd om met de betrokken sociale firma’s knelpunten te beschrijven, en daaruit actiepunten te formuleren. 

Gezamenlijke conclusie was dat de belangen van de sociale firma’s voldoende op de agenda van het Platform Sociale Firma’s staan en dat we deze aandacht blijven geven, in open dialoog met de aangesloten sociale firma’s en gemeente.


DE OMSLAG VERWELKOMT SOCIALE FIRMA’S

Platform Sociale Firma’s is een initiatief van De Omslag ter versterking van de sector.  We zijn verheugd dat sociale firma’s zich actief aansluiten bij De Omslag. We verwelkomen De Lokatie en ShootMedialab als participant. Sociale firma’s kunnen zeker ook profiteren, bijvoorbeeld van de netwerken en inzet op dagbesteding van De Omslag.


MONITOR RAPPORT GEMIST?

De resultaten van de monitor in vogelvlucht?  Klik hier.