Wordt de e-mail niet juist weergegeven? Online Bekijken
  


nieuwsbrief
DECEMBER 2014
 
omslag nieuwe stijl
 
 
Investeren in het netwerk & zichtbaarheid zijn onze speerpunten voor 2015. De Omslag wil participanten en gemeente inspiratie bieden om te participeren in het netwerk en zo vernieuwing tot stand te brengen. 

De Omslag werkt aan zinvolle zaken. Voor Amsterdammers met een beperking. Voor onze participanten. Voor en met mensen en bedrijven die willen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Onze participanten vormen ons netwerk. Zij zíjn zinvolle zaken. De kracht van dit netwerk versterken we. 

Dat willen we laten zien met een nieuwe stijl. Neem een kijkje op onze nieuwe website en lees alles over De Omslag en onze Amsterdamse inzet voor participatie.

naar de website 
tno onderzoekt
 
 
Iedereen die actief is op het terrein van dagbesteding en participatie ziet in de praktijk wanneer een interventie bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënten die er aan deelnemen. Maar wat werkt voor welke groep mensen het beste? Daartoe hebben de gemeente en De Omslag het initiatief genomen voor een onderzoek. TNO gaat dit onderzoek uitvoeren.

De inzichten die het onderzoek oplevert, helpt aanbieders in het versterken van het aanbod, én de gemeente om een onderbouwde beslissing te nemen over de inkoop van interventies in de toekomst. De intentie is om hier veel uit te leren. Meer informatie op de website van De Omslag.

lees meer
 
denk omslag
 
 
Tijdens de participanten bijeenkomst van De Omslag, maar ook tijdens de Inwork conferentie, heeft Frank Kalshoven ons meegenomen in de tijd. Met cijfers laat hij zien hoe men mensen met een arbeidsbeperking sinds de jaren 50 steeds vaker op de bank met een uitkering hebben gezet. Nu blijkt dat dat te duur wordt, is er geen andere weg mogelijk dan allemaal de buikriem aantrekken, of economie te maken van arbeidsuren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Met blik gericht op 2015 sorteren we voor op Participatiewet en sociaal ondernemen in zorg en welzijn. Het vraagt nog al een denkomslag dat ondernemen in de zorg. 

Frank Kalshoven schreef een column voor De Omslag en zegt: we maken er economie van!

lees de column
make it work
 
 
Tijdens en rondom de Participatiemarkt vond er een Europese Conferentie plaats. Dat begon met een bijeenkomst in de raadszaal van Amsterdam, waarbij wethouder Vliegenthart de Europese gasten welkom heette.

Tijdens de drie daagse conferente gingen bestuurders, onderzoekers, sociaal ondernemers, zorgverleners en cliënten uit heel Europa met elkaar in discussie over thema's op het gebied van participatie, werk integratie en sociaal ondernemerschap. 

Naast de lancering van de (online) toolbox voor diegenen die met kwetsbare mensen werken, werden ook best practices uit heel Europa gepresenteerd, workshops gegeven en ‘site visits’ georganiseerd. Op de website van Inwork vindt u presentaties en foto’s. 

website van Inwork
 
jekuntmeer.nl markt
 
 
De Amsterdamse Participatiemarkt werd in 2014 omgedoopt tot Jekuntmeer.nl markt om nog eens te benadrukken dat de Participatiemarkt de live versie is van jekuntmeer.nl. Bijna 1800 mensen bezochten de markt dit jaar waar ruim 70 projecten, organisaties en bedrijven zich presenteerden.

Op de eerste verdieping was in samenwerking met het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam een werkmarkt georganiseerd om bezoekers in contact te brengen met werkgevers die actuele vacatures hebben voor mensen met een (arbeids)beperking. 

Naast werk was ook het overige participatieaanbod goed vertegenwoordigd. Alles van wijkondernemingen, activiteiten in de wijk, (arbeidsmatige) dagbesteding en opleidingsmogelijkheden; het was er! 

Lees hier de marktverhalen, het verslag of de krant die uit is gekomen op de participatiemarkt. 
agenda
 
 
11 december 2014 
Social impact meeting - Platform Sociale Firma’s

Belangrijk aandachtspunt dat is opgehaald bij de Amsterdamse sociale firma’s deze zomer is het meten van hun sociale impact. Veel van jullie geven aan dat dit noodzakelijk, wenselijk en urgent is. Maar hoe?

26 januari 2015 
Netwerkbijeenkomst participanten
Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

meer agenda
 
© 2014 De Omslag, WG Plein 113, 1054 SC  Amsterdam                
Liever geen nieuwsbrief van De Omslag:  afmelden