Email not displaying correctly? View Online  NIEUWSBRIEF

Kustwerk Katwijk wint prijs  ‘Beste Openbare Ruimte van Nederland’

Op 9 december werd tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2015 uitgereikt. Uit de meer dan twintig inzendingen is Kustwerk Katwijk als winnaar gekozen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de mooiste, meest toegankelijke en bijzondere openbare ruimte van Nederland.

Kustwerk Katwijk werd geprezen om de hoge kwaliteit van het ontwerp van de openbare ruimte. Dit hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en OKRA landschapsarchitecten voor elkaar kunnen krijgen door continu te denken vanuit het gezamenlijke belang en door een goede samenwerking tussen de partijen. Tijdens ontwerpsessies heeft de omgeving vanuit een Katwijkse invalshoek ook meegedacht met het ontwerp van de openbare ruimte wat zeker heeft bijgedragen aan de hoge kwaliteit. Dit alles is bij grotere projecten en (waterstaatkundige) werken zeker geen vanzelfsprekende zaak.

 Jury over Kustwerk Katwijk

De jury was unaniem in haar oordeel: Kustwerk Katwijk is een plan waarin op bijzondere manier de inpassing van ruimtelijke elementen, de innovatie in technologie en conceptontwikkeling zijn gecombineerd. ‘Katwijk heeft op een sobere inventieve manier invulling gegeven aan de herontwikkeling van het gebied. We zijn vooral onder de indruk van manier waarop de historie is bestendigd in het ontwerp. Het was een weerbarstig proces waarbij een goede balans moest worden gevonden tussen veiligheid en identiteit en daar zijn ze perfect in geslaagd.’

De award is een initiatief het tijdschrift Stedelijk Interieur en Falco, producent van buitenmeubilair. Eerdere prijswinnaars waren onder andere het Erasmuspark van Rotterdam, het Wilhelminaplein in Leeuwarden, de Binnenstad van Venray  en het Sonsbeekpark te Arnhem.

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd was de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk was ruimte voor een ondergrondse parkeergarage. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werkten gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

In het project Kustwerk Katwijk maakten OKRA, RoyalHaskoningDHV en Arcadis het ontwerp voor Kustwerk Katwijk in opdracht van Gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland.