KUSTWERK KATWIJK KRIJGT VORM
KORTE FILM OVER HET PROJECT
 

OKRA werkt sinds 2009 aan de kustversterking van Katwijk aan Zee. Begin 2014 is de realisatie van dit unieke project gestart. Eerst is er 2 miljoen kubieke meter zand opgespoten waarmee de kust haar nieuwe vorm kreeg. Vervolgens is de dijk gevormd en bekleed. Tegelijkertijd is met de aanleg van de openbare ruimte gestart. De duinovergangen, de boulevard en paden door het duin. Op dit moment is de bouw van de ondergrondse parkeergarage in volle gang. Wanneer die gereed is worden ook het duin en de paden op het dak van de garage aangelegd, samen met een duinboardwalk en een strandplein.

Katwijk: Dutch innovative coastal defence put into practice

Badplaats

Rijkswaterstaat werkt de laatste decennia het aan het versterken van een aantal zwakke schakels in de kust. Naast een waterverdediging voor het achterland is de kustzone vooral een toeristische trekpleister en een belangrijke economische drager voor de badplaatsen. Met de noodzaak om de kust van Katwijk aan Zee te versterken is goed gekeken hoe bestaande waarden voor het dorp en de badplaats behouden en versterkt konden worden.


Relatie dorp - strand

In een interactief planproces definieerde OKRA de belangrijkste waarden voor Katwijk aan Zee; namelijk de relatie tussen dorp en het strand. Door de verbreding van het duin zou dit verslechteren. Door de gekozen dijk-in-duin kustverdediging - een met stenen beklede dijk bedekt en versterkt door een duinenrij - volstaat een lage duinenrij. Zo wordt de relatie tussen dorp en strand minder verstoord. Tevens heeft het Gemeente Katwijk de mogelijkheid gegeven een ondergrondse parkeergarage te bouwen achter de dijk. 


Natuurlijk duinlandschap

De dijk en de parkeergarage worden geheel aan het zicht onttrokken door een natuurlijk ogend duinlandschap. Een intensief padennetwerk is aangelegd om dorp en strand goed te verbinden en zicht op zee te bieden. Het hoogtepunt in het ontwerp is een brede duinovergang die als welkomstruimte en evenementenplein fungeert. Het geheel vormt samen het levendige hart van de Katwijkse kust.  
INFORMATIE
 

Project:  Kustwerk Katwijk

Oppervlakte 20 hectare

Designer: OKRA landschapsarchitecten, 

In samenwerking met Arcadis

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap Rijnland

Film geproduceerd door: Paul de Vreugd, PDV Media