Christelijk Kinderherstellingsoord
 Fax:               +599 9 8641300
 Cell (Mobiel): +599 9 5600851
 P.O.Box 4706 Curaçao
Nieuwsbrief oktober 2014

Habakuk 3:17-19

17 Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,

18 nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. 19 De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten

Staat u nog niet op onze mailinglist, maar wilt wel op de hoogte gehouden worden?

Klik dan hier om u aan te melden!

Voor ons mensen is het vaak moeilijk, om ook in moeilijke tijden positief te blijven.

Als we om ons heen kijken of er zelf midden in zitten, de armoede en ellende, rampen, oorlogen, ziekten, economische problemen, dan is het niet makkelijk en zou je haast het bijltje erbij neerleggen.

Belangrijk is het om dan wel naar het doel te blijven kijken waar je naar streef, zonder de realiteit en omstandigheden uit het oog te verliezen.  

 
 

De bouw

De eindfase is in zicht, alle centen, dubbeltjes en kwartjes worden nu nog bij elkaar geschraapt om tot het goed resultaat te komen.

Daarna de inrichting, water en electra aansluiting, infrastructuur, tuin aanleg, kortom er is nog genoeg te doen, maar …. we moeten eerst financieel  weer op adem komen.

Wist u dat? 

De familie Rave al is begonnen met de schoonmaak van de gezinswoning, die voor hun uitgebouwd is? En er ook al wat spullen over verhuisd zijn naar een container op het terrein?

 
 
Begravenis
Soms worden we keihard stilgezet, bij het feit dat we allemaal een tijdelijk leven op aarde hebben en het overlijden is daar een deel van. Dit keer was het M. die "over het lijden heenging” naar het Hemelse Thuis. 
Johannes 14:1-3 
1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou ik het u gezegd hebben - want ik ga heen om u een plaats te bereiden; 
3 en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben.
Het fundament van de 4 appartementen, gevuld en aangestampt met diabaas.
   
Uitstapje Siloam naar KLM
Enkele kinderen zijn door de KLM vorige week extra verwend, het was voor hun een geweldige dag. Voor die dag hadden wij ze ook een speciale naam gegeven: "De Cockpit Kids”.

Bij aankomst op het vliegveld Hato kregen ze allemaal een "instapkaart” en zijn tijdens de rondleiding op het vliegveld door de diverse controles gegaan en kregen daarbij veel stempels op hun kaart.
 
 

…in de cockpit...

Bewaking, Douane, Immigratiedienst, kortom alle ambtenaren en vliegveld medewerk(st)ers deden hun uiterste best met een gulle glimlach de kinderen extra aandacht te geven.

Een demonstratie van de luchthaven brandweer, rondrit over het platform tussen alle vliegtuigen in een speciale bus. Naast de landingsbaan de grote Boeing 747 van de KLM voor je neus zien landen, Wauw.

Toen het vliegtuig leeg was, mochten de kinderen naar binnen en om de beurt gaan zitten in de cockpit op de stoel van de piloot, maar ….. nergens aankomen hoor!!!! 

Dankbaar

Daarna een speciale vliegtuig maaltijd van de cathering in de “VIP room” en als afsluiting,  allemaal tasjes vol met kadootjes, model vliegtuigen, knuffels, spelletjes, kleurboek - stiften enz. We zijn de KLM enorm dankbaar voor deze geweldige dag, helaas konden niet alle kinderen mee, die worden een andere keer weer verwend.

 
 
Een nieuwe rolstoel
Zo heeft D. een prachtige splinternieuwe speciale rolstoel gekregen en is daar heel erg blij mee. 
Wij zijn onze trouwe gift en donatie gevers juist in deze moeilijke tijden enorm dankbaar, zonder u zouden we dit allemaal niet kunnen doen!
 

Slot

Warme groet en brassa’s (omhelzingen) van de kinderen en alle medewerk(st)ers.
Gods Rijke zegen!

Herman en Bep

Herman Gijsbers, samen met Bep, grondlegger van Klein Jeruzalem en Siloam.

   
Giften kunt u overmaken op de volgende rekeningen:

Vanuit Curaçao:

Maduro & Curiëls Bank, rekeningnr. 13206503

swift: mcbkcwcu

t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem

P.O. Box 4706 Curaçao


Vanuit Nederland:

ING Bank, rekeningnr. 7668272

IBAN:  NL10 INGB 0007 6682 72

BIC:   INGBNL2A

t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem

P.O. Box 4706 Curaçao

Direct Mail for Mac Deze e-mail is verzonden via Direct Mail voor Mac. Meer informatie Spam melden